Interpreter After Hours


Słownik polsko-angielski i angielsko-polski

Dobrego słownika szuka się ze świeczką. Dotyczy to również słowników internetowych. Powszechnie dostępne darmowe słowniki intenetowe mogą być pomocne nie tylko w poszukiwaniu znaczenia. Oto kilka przykładów jak najlepiej wykorzystać dostępne źródła: przydatne jest poznanie wymowy nowego pojęcia, na przykład przy użyciu słownika diki.pl słownik ling.pl podaje liczne konteksty, które często pomagają wyeliminować niewłaściwe zastosowanie [...]