Z POLSKIEGO NA ANGIELSKI
            I Z ANGIELSKIEGO NA POLSKI

Tłumaczenia
pisemne

  • listy, CV
  • pomoc w wypełnieniu formularzy
  • teksty techniczne
  • broszury i ulotki
  • strony internetowe

Tłumaczenia
ustne

  • spotkania biznesowe, konferencje
  • spotkania z prawnikami, trybunały pracy, itp.
  • wizyty learskie
  • spokania w szkole, poradni, spółdzelni mieszkaniowej

'silence is the language of god, all else is poor translation' ― Rumi