usługi

TŁUMACZENIE PISEMNE

Tłumaczenie to wyrażenie w języku docelowym treści tekstu w języku źródłowym i jest tak stare jak samo słowo pisane. Słowo “przekład” z łacinskiego translatio oznacza “przeniesienie”, i już starożytni Grecy rozróżniali pomiedzy dosłownym przekładem z jednego języka na inny, a wyrażaniem czegoś ‘innymi słowami’, czyli parafrazowaniem. W praktyce tłumaczenie sklada się z obu elementów, ale najważniejsza jest głęboka znajomość obu języków i wiedza merytoryczna na dany temat. Na to zazwyczaj składają się godziny studiowania tematu, poprawiania i formatowania… A wszystko po to by uzyskać jak najlepszy rezultat!

TŁUMACZENIE USTNE

Tłumaczenie ustne to przekład treści werbalnej z języka źródłowego na język docelowy ‘na żywo’, symultanicznie bądź konsekutywnie. Poza oczywista różnica pomiędzy tłumaczeniem pisemnym a usnym, ważny jest dobór odpowiedniego słownictwa by przekaz lingwistyczny, emocjonalny, tonalny i kulturalny był wierny oryginałowi. Nie ma możliwosci konsultacji ze słownikami lub sprawdzenia nieznanego pojecia, niemniej jednak tłumacz może poprosić o wyjaśnienie. Istnieja dwa główne typy tłumaczenia ustnego:

Tłumaczenie symultaniczne jest tłumaczeniem ustnym na bieżąco, gdzie osoba, której wypowiedź jest tłumaczona nie przerywa, aby umożliwić tłumaczowi zabranie głosu. Tego rodzaju tłumaczenie odbywa się twarza w twarz (tak zwane tłumaczenie szeptane), lub przy użyciu dźwiękoszczelnych kabin, gdzie tłumacz mówi do mikrofonu podczas gdy widzi i słyszy przez słuchawki  głos mówiacego. Tłumaczenie symultaniczne wypowiedzi jest podawane słuchaczom przy użyciu słuchawek.

Tłumaczenie konsekutywne ma miejsce gdy wypowiedź podzielona jest na części, zdania lub paragrafy. Tłumacz przekłada cześć lub całość treści, kiedy mówca robi przerwe, robiąc notatki w czasię słuchania oryginalnej wypowiedzi.

Tłumaczenie przez łącze wideo i przez telefon stają się coraz bardziej popularne z powodu niskich kosztów i oszczedności czasu. Umożliwiaja one dostarczenie tłumaczenia ustnego poprzez łączę wideo bez potrzeby przemieszczania się, szególnie gdy etatowy tłumacz nie jest dostępny w miejscach gdzie wymagane są jego usługi. Tłumaczenie przez telefon jest również częściej używane w sytuacjach kiedy strony pragnące się porozumieć rozmawiają ze sobą przez telefon (np. podczas wnisków o ubezpieczenie lub karty kredytowe składanych przez telefon, zapytania petentów do firm odbierane telefonicznie).

REDAGOWANIE I KOREKTA TEKSTU

Są to metody sprawdzania tekstu przez innego językoznawcę. Celem jest tutaj wykrycie błędow, jak również upewnienie się że tekst spełnia wymogi zleceniodawcy pod kątem terminologii i stylistyki. Osiaga się to poprzez porównanie tłumaczenia z oryginalnym tekstem i wprowadzenia koniecznch poprawek.  Redagowanie i  korekta wszelkich dokumentów,  materiałów marketingowych, strony internetowej czy korespondencji pomaga zapobiec potencjalnym nieporozumieniom i kłopotliwym sytuacjom.

LOKALIZACJA STRON INTERNETOWYCH

Lokalizcja stron internetowych to metoda tłumaczenia treści strony i jednocześnie przystosowania jej na rynek docelowy, pod względem kulturowym. Wraz z wzrostem codziennego użycia komputerów na całym świecie, internet stał się wezłem komunikacyjnym dla firm zabiegajacych o rozwoj globalny. Internet jest używany przez coraz wiecej osób nie mówiacych po angielsku. Najnowsze badania dowodza, że tylko 27% użytkowników posługuje się językiem angielskim. Ta liczba będzie nadal spadać, zatem lokalizacja jest jeszcze bardziej konieczna niż do tej pory. Język jest najbardziej oczywistym aspektem lokalizacji. Poprawne tłumaczenie idiomów, przysłów, metafor może być niezwykle skomplikowane. Jednakże właściwe użycie symboli, obrazów, kolorów, nawigacji i treści rownież powinny być wzięte pod uwage, gdyż użytkownicy pozostają na ‘zlokalizowanej’ stronie twa razy dłużej i są cztery razy bardziej skłonni dokonać przez nią zakupu.

POMOC W UZUPEŁNIANIU FORMULARZY